محورهاي همايش--------------
مديريت و بهره‌برداری از شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
ارتقاء بهره‌­وری مصرف آب در شبکه­‌های آبیاری
اثرات زیست محیطی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
مطالعات و طراحی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
مسائل و مشکلات اجرایی شبکه­‌های فرعی آبیاری و زهکشی
مباحث نوین در شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
محورهاي همايش    
برگزار كنندگان: دانشگاه شهید چمران اهواز
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 مهر1392
تاريخ برگزاري همايش: 6 الی 8 اسفند 1392
سايت همايش: idnc2014.ir
تلفن تماس دبيرخانه: ۳۳۳۱۰۶۶ - ۰۶۱۱
آدرس دبيرخانه: اهواز–دانشگاه شهید چمران – دانشکده مهندسی علوم آب – دبیرخانه چهارمين همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
محل برگزاري: اهواز
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Template Design:Dima Group