گنجینه مقالات

بررسی واکنش تابعی و عددی زنبور پارازيتوئيد Encarsia inaronبروی سفيدبالک نيشکر Neomaskellia andropogonis روی نیشکر دانلود
مقایسه عملکرد دو مدل DRAINMOD و شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی سطح ایستابی ( مطالعه موردی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی ) دانلود
کاربرد خاکستر باگاس در بتن به عنوان پوزولان دانلود
بازگشت بازار جهانی به مازاد شکر در سال 2017/2018 دانلود
پایش وضعیت تجهیزات دوار با اولویت آنالیز ارتعاشات ( کارخانه شکر کشت و صنعت میرزاکوچک خان ) دانلود

۰ دیدگاه

پاسخ دادن

*

code